Registrácia

Ako sa stať našou klientkou?

  • Ak sa rozhodnete, nech sa páči zavolať 02/444 58 724, 0911 030 804, alebo prostredníctvom emailových adries.

Ak ste evidovaná u gynekológa

  • so sestričkou si dohodnete termín Vašej prvej návštevy a podpíšete „ Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii,

  • po podpísaní dohody od nás dostanete žiadanku pre Vášho súčasného gynekológa o vyradenie z evidencie. Na základe tejto požiadavky Vám lekár, u ktorého ste registrovaná, buď vydá alebo nám zašle Vašu zdravotnú dokumentáciu,

  • po vyradení z evidencie u pôvodného lekára a obdržaní zdravotnej dokumentácie sa stávate klientkou našej ambulancie,

  • prijímame pacientky od 15 rokov, podpis dohody a prvé vyšetrenie v sprievode zákonného zástupcu, mladšie pacientky patria k detskému gynekológovi.

Ak nie ste evidovaná u žiadneho gynekológa

  • so sestričkou si dohodnete termín Vašej prvej návštevy a podpíšete „ Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ v našej ambulancii,

  • ošetrenie je možné nasledujúci kalendárny mesiac.

Pacientky s preukazom EÚ

  • prijímame len podľa rajonizácie určenej BSK,
  • poisťovne nehradia za tieto pacientky kapitáciu, preto za vybrané výkony doplácajú podľa aktuálneho cenníka.

Pacientky, ktoré nie sú poistené

  • ošetríme po dohode na priamu platbu podľa aktuálneho cenníka.

ONLINE OBJEDNÁVKY

Po kliknutí na tlačítko a registrácii na danej stránke sa môžete 24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

Objednať sa