Cenník

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,

pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

 • Registrácia, založenie karty, podpis zmluvy na žiadosť pacientky                                                                                                                                            100,-
 • Poplatok za gynekologické vyšetrenie pacientky mimo ordinačných hodín na žiadosť pacientky po dohovore v pracovný deň (do 18,00 hod ) 45,- €
 • Konzultácia a vyšetrenie na žiadosť pacientky (aj neregistrovanej ) bez zdravotnej indikácie 40,- €
 • Tehotenská poradňa nadštandard ( telefonické konzultácie,, UZV v tehotnosti nad rámec úhrady poisťovňou, Dopplerovské vyšetrenia v tehotnosti, prehliadky nad rámec povinných a hradených ) 100,- €
 • Vyšetrenie zdravotného stavu a dokumentácia na žiadosť pacientky (do zamestnania, pre potreby polície, súdov, úradov práce, komerčných poisťovní) 50,- €
 • Vyšetrenie a vypísanie žiadosti k sterilizácii na žiadosť pacientky 50,- €
 • Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť pacientky 50,- €
 • Poplatok za vyšetrenie, odbery a zavedenie IUD (bez ceny IUD) na žiadosť pacientky 50,- €
 • Vybratie IUD na žiadosť pacientky 10,- €
 • Cytologické vyšetrenie „Liquid-Based“ Cytológia (LBC) na žiadosť pacientky 25,- €
 • Vyšetrenie HPV infekcie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 25,- €
 • Cytologické vyšetrenie mimo interval hradený zdravotnou poisťovňou na žiadosť pacientky 15,- €
 • Regulácia menštruačného cyklu na žiadosť pacientky (posun menštruácie) 15,- €
 • Odber krvi na žiadosť pacientky (za skúmavku – anti HIV, BWR, HbSAg, HCV, KS+Rh faktor, KO, hepat. testy) bez zdravotnej indikácie 10,- €
 • Odber krvi na AMH na žiadosť pacientky 20,- €
 • Odber krvi na vyšetrenie stanovenia tehotenstva – HCG – na žiadosť pacientky 20,- €
 • Odber kultivácie na Chlamýdie, Mykoplazmy , Ureaplazmy na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 15,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie gynekologické mimo prevencie na žiadosť pacientky 20,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie neregistrovanej pacientky 35,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie – potvrdenie gravidity na žiadosť pacientky 20,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie viac ako 3x za graviditu na žiadosť pacientky pri fyziologickej gravidite 10,- €
 • Doppler meranie prietoku krvi v pupočníkovej cieve na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 20,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie 3D/4D s dokumentáciou na žiadosť pacientky 45,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie – folikulometria – na žiadosť pacientky 15,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie 2D – fotodokumentácia na žiadosť pacientky 5,- €
 • Ultrazvukové vyšetrenie 3D – fotodokumentácia na žiadosť pacientky 5,- €
 • Podanie injekcie i.m., s.c. na žiadosť pacientky 3,- €
 • Poplatok za jednorazové vyšetrovacie zrkadlo na žiadosť pacientky 2,- €
 • Opakované vystavenie receptu na žiadosť pacientky 5,- €
 • Opakované vystavenie tlačív (Rp, TK, MD, OČR, PN) pri strate 5,- €

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 01. 01.2020 a platí do vydania nového cenníka.
Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

ONLINE OBJEDNÁVKY

Po kliknutí na tlačítko a registrácii na danej stránke sa môžete 24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

Objednať sa