Aktuálne oznamy2019-05-09T18:01:33+02:00

Aktuálne oznamy

. – .

Dovolenka  09.07. – 16.07.2021

Zastupuje

09.07 – 13.07.2021

Lekár MUDr. Roman Žáčok

Poliklinika Atrium, 
Rezedova 5, Bratislava
Pia 09,00-11,00
Po 9,00-12,00
Ut 15,00-17,00
Len akútne a urgentné stavy po telefonickom dohovore
tel.č.: 02/20 91 02 18

14.07. – 16.07.2021

MUDr. Ľubica Šablová

Tbiliská 6, Bratislava
2. poschodie, dvere č. 343
Str  08,00 – 12,00
Štv  12,30 – 14,00
Pia   08,00- 10,00
Len akútne a urgentné stavy po telefonickom dohovore
tel.č.:0903 53 63 43

Dôležitá informácia – tehotenské

Nový druh nemocenskej dávky – tehotenské

Vážené pacientky!

V súvislosti s novým druhom nemocenskej dávky – tehotenské, Vás chceme informovať, že každej tehotnej, ktorej vzniká nárok, bude potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu vystavené v najbližšej tehotenskej poradni.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prináša nový druh nemocenskej dávky – tehotenské.
Zmeny nadobúdajú účinnosť od 1.4.2021.
Účelom novej dávky je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok na túto dávku majú nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku .
Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), t. j. od 13. týždňa tehotenstva.
Nárok na tehotenské vznikne aj tehotným poistenkyniam, ktoré dosiahnu 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu pred účinnosťou zákona (pred 1. aprílom 2021). Týmto poistenkyniam sa bude tehotenské poskytovať od 1. 4. 2021.
Na účely poskytovania tehotenského budú ošetrujúci lekári (gynekológovia) potvrdzovať údaje v súvislosti s tehotenským na dvoch nových tlačivách Sociálnej poisťovne:
– Žiadosť o tehotenské (tlačivo vystaví gynekológ, v ktorého starostlivosti bude tehotná poistenkyňa a potvrdí na ňom očakávaný deň pôrodu)
– Potvrdenie o skončení tehotenstva (tlačivo vystaví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ukončil tehotenstvo, resp. ktorý zistil, že tehotenstvo bolo ukončené a potvrdí na ňom deň ukončenia tehotenstva).

ONLINE OBJEDNANIE

ZMENA ORGANIZÁCIE AMBULANCIE – s platnosťou od 01.06.2020 vyšetrenie len  po online objednávke cez objednávací systém

Nový objednávací systém : 

Po registrácii na stránke www.mojlekar.eu sa môžete na našej stránke  24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

DOLEŽITÉ  !!!

ČAS OBJEDNANIA JE ORIENTAČNÝ,  akútne stavy majú prioritu. 

Termíny 7,00 – 7,40  sú vyhradené pre objednané odbery biologického materiálu / krv, moč, kultivácie/ po predchádzajúcom dohovore so zdravotnou sestrou resp. lekárom

Termíny UTOROK   14,00 – 16,00  a  STREDA  8,00 – 11,00 sú vyhradené pre tehotenskú poradňu – neobjednávať žiadne iné vyšetrenia

Neregistrované pacientky – samoplatkyne- neobjednávať bez predchádzajúceho telefonického dohovoru

Objednaný recept bude elektronicky vystavený najneskôr nasledujúci deň

V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 0911 03 08 04, 02 444 58 724

 

Všetky podstatné informácie a oznamy nájdete v tejto sekcii.

ONLINE OBJEDNÁVKY

Po kliknutí na tlačítko a registrácii na danej stránke sa môžete 24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

Objednať sa