Aktuálne oznamy2019-05-09T18:01:33+02:00

Aktuálne oznamy

Dôležitá informácia

Vážené pacientky,

prečítajte si, prosím, nasledovné otázky:

1. Posledné 4 týždne som bola v zahraničí
2. Som toho času v povinnej 14-dňovej karanténe podľa Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 13.03.2020
3. Ja, resp. osoba z môjho blízkeho okolia, s ktorou som bola v kontakte, má príznaky respiračného ochorenia (horúčka nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, zápal pĽúc) podozrivého z nákazy koronavírusom

Keď niektorú z nich odpoviete kladne, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva alebo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234, ktoré majú nepretržitú činnosť alebo vášho praktického lekára.

KONTAKTNÉ LINKY:
• Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ): 0917 222 682
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA): 0917 426 075
• Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI): 0800 221 234

Dôležitá informácia

Vážené pacientky!

Aktualizujeme informáciu o poskytovaní služieb v súčasnej epidemiologickej situácii:

1. tehotenské poradne dľa predchádzajúceho objednania
/ V týchto prípadoch tehotná žena má prísť s rúškou, alebo inou ochranou tváre, sama, individuálnou dopravou. Účasť iných osôb ( manžel, partner a pod. )pri vyšetreniach je z epidemiologického pohľadu aktuálne nevhodná/.

2. preventívne prehliadky na základe telefonickej objednávky

3. v neodkladných prípadoch vyšetrenie na ambulancii na základe telefonickej objednávky

4. všetky konzultácie telefonicky resp. mailom v ordinačných hodinách

5. všetky recepty odosielame elektronicky na základe telefonickej alebo mailovej objednávky

Ďakujeme za pochopenie a na záver na odľahčenie :
Nebuď IDIOT, buď I.D.I.O.T. : Izolovaný, Disciplinovaný, Informovaný, Organizovaný, Trpezlivý!

Objednávací systém

Objednávací systém

Od 01.06.2020 nový objednávací systém : 

www.mojlekar.eu

Po registrácii na danej stránke sa môžete 24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

Dôležité !!!

ČAS OBJEDNANIA JE ORIENTAČNÝ,  akútne stavy majú prioritu. 

Termíny od 7:00 do 7:40 sú vyhradené pre objednané odbery biologického materiálu / krv, moč, kultivácie/ po predchádzajúcom dohovore so zdravotnou sestrou resp. lekárom

Neregistrované pacientky – samoplatkyne- neobjednávať bez predchádzajúceho telefonického dohovoru

Objednaný recept bude elektronicky vystavený najneskôr nasledujúci deň

V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 0911 03 08 04

Všetky podstatné informácie a oznamy nájdete v tejto sekcii.

ONLINE OBJEDNÁVKY

Po kliknutí na tlačítko a registrácii na danej stránke sa môžete 24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

Objednať sa