Objednávací systém

Objednávací systém

Od 01.06.2020 nový objednávací systém : 

www.mojlekar.eu

Po registrácii na danej stránke sa môžete 24 hodín denne z pohodlia domova alebo práce, objednať, meniť termíny objednávok alebo zadať požiadavku na prípravu receptu.

Dôležité !!!

ČAS OBJEDNANIA JE ORIENTAČNÝ,  akútne stavy majú prioritu. 

Termíny od 7:00 do 7:40 sú vyhradené pre objednané odbery biologického materiálu / krv, moč, kultivácie/ po predchádzajúcom dohovore so zdravotnou sestrou resp. lekárom

Neregistrované pacientky – samoplatkyne- neobjednávať bez predchádzajúceho telefonického dohovoru

Objednaný recept bude elektronicky vystavený najneskôr nasledujúci deň

V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 0911 03 08 04