OTP režim v ambulancii od 01.12.2021

Vážené pacientky,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu od 01.12.2021,
na základe :

Bratislava, 7. september 2021 Číslo: Z078867-2021 :
Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách

VSTUP DO AMBULANCIE LEN V REŽIME OTP
/ očkovaná, testovaná – potvrdenie max 7 dní, prekonaná/

v prípade , že nespĺňate podmienky, je možné zakúpiť si Ag test v lekárni a s jeho negatívnym výsledkom / po kontrole sestrou / vstup do ambulancie

CHRÁŇME SA NAVZÁJOM
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU