NEPRÍTOMNOSŤ LEKÁRA 23.08. – 03.09.2021

NEPRÍTOMNOSŤ LEKÁRA
23.08.- 03.09.2021

Zdravotná sestra v ambulancii prítomná.

Telefonické konzultácie, vystavenie receptov, informácie o zástupujúcom lekárovi na t.č. 02 444 58 724, 0911 03 08 04