NEPRÍTOMNOSŤ 17.03.2023

NEPRÍTOMNOSŤ

Zastupuje:
MUDr. Roman Žáčok, Poliklinika Atrium, Rezedova 5, Bratislava

Len akútne a urgentné stavy po telefonickom dohovore
t.č.: 02/20 91 02 18