Dôležitá informácia – tehotenské

Nový druh nemocenskej dávky – tehotenské

Vážené pacientky!

V súvislosti s novým druhom nemocenskej dávky – tehotenské, Vás chceme informovať, že každej tehotnej, ktorej vzniká nárok, bude potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu vystavené v najbližšej tehotenskej poradni.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prináša nový druh nemocenskej dávky – tehotenské.
Zmeny nadobúdajú účinnosť od 1.4.2021.
Účelom novej dávky je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok na túto dávku majú nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku .
Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), t. j. od 13. týždňa tehotenstva.
Nárok na tehotenské vznikne aj tehotným poistenkyniam, ktoré dosiahnu 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu pred účinnosťou zákona (pred 1. aprílom 2021). Týmto poistenkyniam sa bude tehotenské poskytovať od 1. 4. 2021.
Na účely poskytovania tehotenského budú ošetrujúci lekári (gynekológovia) potvrdzovať údaje v súvislosti s tehotenským na dvoch nových tlačivách Sociálnej poisťovne:
– Žiadosť o tehotenské (tlačivo vystaví gynekológ, v ktorého starostlivosti bude tehotná poistenkyňa a potvrdí na ňom očakávaný deň pôrodu)
– Potvrdenie o skončení tehotenstva (tlačivo vystaví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ukončil tehotenstvo, resp. ktorý zistil, že tehotenstvo bolo ukončené a potvrdí na ňom deň ukončenia tehotenstva).