Dôležitá informácia

Vážené pacientky!

Aktualizujeme informáciu o poskytovaní služieb v súčasnej epidemiologickej situácii:

1. tehotenské poradne dľa predchádzajúceho objednania
/ V týchto prípadoch tehotná žena má prísť s rúškou, alebo inou ochranou tváre, sama, individuálnou dopravou. Účasť iných osôb ( manžel, partner a pod. )pri vyšetreniach je z epidemiologického pohľadu aktuálne nevhodná/.

2. preventívne prehliadky na základe telefonickej objednávky

3. v neodkladných prípadoch vyšetrenie na ambulancii na základe telefonickej objednávky

4. všetky konzultácie telefonicky resp. mailom v ordinačných hodinách

5. všetky recepty odosielame elektronicky na základe telefonickej alebo mailovej objednávky

Ďakujeme za pochopenie a na záver na odľahčenie :
Nebuď IDIOT, buď I.D.I.O.T. : Izolovaný, Disciplinovaný, Informovaný, Organizovaný, Trpezlivý!